Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Usługi

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasku prowadzi wobec osób z zaburzeniami psychicznymi następujący rodzaj usług:

1. trening funkcjonowania w życiu codziennym, w tym trening w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej, kulinarny, umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi

2. trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami i innymi

3. trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami rtv, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych

4. poradnictwo psychologiczne

5. pomoc w załatwianiu spraw w urzędach

6. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych

7. terapię ruchową

8. niezbędną opiekę

9. inne formy wsparcia, które przygotowują uczestnika do udziału w warsztacie terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym terapia zajęciowa


 

Przekaż nam

 

Odpisu można dokonywać na:  Fundacja Studencka Młodzi Młodym

KRS: 0000270261

Cel szczegółowy ŚDS Łask 13159

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny